Dom i ogród

Zapowietrzenie instalacji grzewczej. Czym są i jak działają separatory powietrza?

Niska efektywność instalacji grzewczych w domach, biurach lub lokalach komercyjnych, głośna praca grzejników czy nadmiernie wysokie rachunki z tytułu ogrzewania to poważny problem spowodowane zapowietrzeniem instalacji i zaburzeniem cyrkulacji wody w systemie grzewczym. Jednym ze skuteczniejszych sposobów, który pozwoli odpowietrzyć i uchronić instalację grzewczą przed zapowietrzeniem, jest zastosowanie separatorów powietrza.

Skutki zapowietrzenia instalacji grzewczych

Gdy gaz wniknie do instalacji centralnego ogrzewania, znacząco zaburzy cyrkulację wody, ograniczając kulturę i wydajność pracy instalacji. Powietrze może prowadzić do poważnych usterek i awarii instalacji, rozszczelnień, uszkodzenia pompy, a także korozji rur i urządzeń sanitarnych. Poza tym obecność powietrza obniży ciśnienie robocze instalacji oraz zwiększy wydatki związane z jej użytkowaniem.

Istnieje wiele powodów zapowietrzenia instalacji grzewczej. Wśród nich najpowszechniejsze są błędy projektowe i montażowe powstałe podczas budowy systemu grzewczego. Złe dobranie parametrów pompy, kotłów czy grzejników może prowadzić do powstawania podciśnienia, a w konsekwencji do zasysania powietrza do wnętrza instalacji w jej najwyższych punktach. Poza tym instalacje grzewcze mogą być zapowietrzane w wyniku nieprawidłowej eksploatacji pozbawionej okresowych działań konserwacyjnych.

Aby zabezpieczyć instalację c.o. przed przedostawaniem się do niej pęcherzyków powietrza, warto zainwestować w odpowiednio dobrane urządzenia separacyjne – tzw. odpowietrzniki automatyczne. Skutecznie ochronią one system cieplny przed wnikaniem gazów oraz skoordynują pracę całej instalacji cieplnej. Montaż separatorów powietrza pozwoli nie tylko usunąć pęcherzyki gazów rozpuszczone w wodzie znajdującej się w obiegu instalacji, ale także znacząco poprawić parametry użytkowe systemów grzewczych, ograniczając koszty ich utrzymania czy zwiększając ich trwałość i wydajność.

Czym są i jak działają separatory powietrza?

Separatory powietrza to działające podciśnieniowo urządzenia wykorzystywane do odpowietrzania instalacji. Ich zasada działania sprowadza się do wyłapywania mikropęcherzyków powietrza przez komorę separatora i zainstalowaną w niej spiroturbinę. Spiroturbina ogranicza tempo przepływu wody, umożliwiając zaworowi separacyjnemu odseparować gaz od wody i usunąć go na zewnątrz instalacji grzewczej.

Montaż separatorów powietrza polega na ich zainstalowaniu bezpośrednio za kotłem grzewczym na rurociągach zasilających budynek w ciepłą wodę użytkową. Separatory występują z różnymi przyłączami zaciskowymi i gwintami wewnętrznymi, co pozwala z łatwością dobrać rodzaj separatora do specyfiki instalacji. Zwykle urządzenia te są kompatybilne z instalacjami o ciśnieniu roboczym do 6 barów i temperaturze transportowanej wody do ok. 100-120oC. Niemniej na rynku można znaleźć również mocniejsze konstrukcje separatorów przeznaczone do transportu wody o temperaturze do 180oC i o ciśnieniu roboczym do 25 barów.